کاتر بتن مسلح | کاتر آسفالت و بتن بر | دستگاه کاتر برش بتن مسلح

 

اجرای کاتر بتن مسلح جهت سطوح افقی و عمودی در بتن مسلح استفاده میشود که هر کدام از سطوح دارای دستگاه های خاص خود می باشد و بطور مثال جهت برش بتن کف تا ضخامت ۲۰ سانتی متر می‌توان از کاترهای برش بتن و آسفالت بر استفاده شود و باید به این نکته توجه داشت که تیغه های آسفالت بر و برش بتن از نظر کارایی باهم فرق داشته و هر یک سگمنت مخصوص خود را دارد.

کاتر بتن مسلح
جهت برش بتن مسلح می‌توان از دیسک های برشی تا قطر ۲٫۵ متر در بتن مسلح استفاده شود که با توجه به کارشناسی توسط پرسنل برش بتن ایران کور بهترین روش اجرایی تعیین می گردد. در برش بتن باید به این نکته توجه داشت که هنگام برش بتن مسلح توسط کاتر به اندازه یک شعاع دیسک پرتی کار تا خلاصی از گوش های کار در نظر گرفته می‌شود .

این در ایجاد بازشو گوش های دیوار و کنج کارها غیر قابل اجرا میباشد و باید از روش های کرگیری بتن یا سیم برش بتن استفاده گردد.

کاتر برش بتن مسلح

کاتر بتن جهت برش بتن خطی تا عمق ۱ متر و طول نامحدود در بتن مسلح مورد استفاده قرار میگیرد که در آن عملیات برش بتن توسط دوران دیسک های برشی و همچنین برش توسط سگمنت و آب صورت میپذیرد.

انواع کاترهای بتن مسلح

جهت برش های خطی از کاتر برش بتن مسلح استفاده میشود که از آن جهت برش در کف و برش در حالت دیواری مورد استفاده قرار میگیرد و از آنجایی که برش توسط کاتر دارای محدودیت‌های عملیاتی میباشد به دیگر روش های برش بتن همچون کرگیری بتن اکتفا میکنیم کاتر بتن مسلح در دو حالت دستی و اتوماتیک تقسیم بندی می شوند که توسط  از نوع دستی آن جهت برش آسفالت، سیمان، بتن و و دیگر موارد در عمق کم مورد استفاده قرار می گیرد .

از آنجایی که این روش دارای دیسک کوچکتر میباشد، سرعت عمل بیشتری نسبت به دستگاه های دیگر برش بتن دارد.نوع دیگر دستگاه کاتر بتن اتوماتیک بوده و از آن برای برش دیوار و کف بدون دخالت اپراتور و با سرعت متوسط جهت برش بتن در عمق حدود یکمتر مورد استفاده قرار میگیرد و از آنجایی که این روش دارای محدودیت هایی که در پایین به آن اشاره می‌کنیم می توان از روش هایی همچون کرگیری بتن استفاده شود.

کاربردهای اجرای کاتر برش بتن مسلح

اجرای کاتر بتن مسلح جهت برش بتن مسلح و غیر مسلح در ابعاد و اندازه های مختلف بتن مورد استفاده قرار گیرد و از آنجایی که این روش دارای سرعت عمل بالایی میگی باشد از آن جهت ایجاد انواع بازشو در بتن مورد استفاده قرار میگیرد.

کارتر بتن همچنین دارای محدودیت های عملیاتی بسیاری از جمله محدودیت نصب پایه دستگاه و همچنین محدودیت قرار گیری دیسک برش بتن میباشد که‌در آن صورت از تلفیق دو عملیات برشی کرگیری و کاتر بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

قطر دیسک برش بتن

قطر عملیاتی کاتر بتن و یا دیسک برشی در انواع مختلف تولید می شود که این اندازه با قسمت دیسک گیر دستگاه باید مطابقت داشته باشد و از آنجایی که این قطر تقسیم بر ۲ و منهای شعاع کارگیر  مساوی عمق عملیاتی برش دیسک می شود.
به صورت عملیاتی گفته می شود که فقط از شعاع دیسک جهت برش بتن استفاده می شود که به طور مثال اگر دیسکی به قطر ۱ متر داشته باشیم از آن جهت برش تا عمق ۵۰ سانت منهای قسمت کارگیر دیسک مورد استفاده قرار میگیرد

تفاوت اجرای کاتر برش بتن مسلح و کرگیری

از آنجایی که در این روش برای ایجاد بازشو در بتن و یا ایجاد خط های سطحی روی بتن (جهت عدم ترک بتن) مورد استفاده قرار میگیرد در صورتی که از کرگیر یا گردبر بتن جهت سوراخکاری تاسیساتی و یا برش بتن عمیق از آن استفاده می شود. که ما در بالا از محدودیت های کاتر بتن مسلح و کرگیری گفته شد و همچنین از محدودیت های دیسک از جمله عدم نزدیکی دیسک به دیوار یا جانب کار گفته شد.
جهت برش بتن مسلح از جمله ایجاد و تغیرات بازشو چاله آسانسور ذکر کرد که توسط کاتر بتن مورد استفاده قرار نمیگیرد و باید از تلفیق برشکاری کر و سیم برش بتن استفاده شود

 

امتیاز کلی
برای ارزیابی این پست امتیاز دهید!
[تعداد کل: 7 میانگین: 5]