اجرای مقاوم سازی ژاکت فلزی

اجرای ژاکت فلزی

مقاوم سازی بتن دارای مراحل و روش‌های اجرایی خاصی با توجه به شرایط و ضعف بتن میباشد و از این رو مقاوم سازی  ژاکت فلزی یکی از روش‌های مقاوم سازی طبق َشرایط خاص میباشد و در این شرکت با هدف افزایش استحکام خمشی و برشی بتن صورت می‌گیرد و از این جهت مقاوم سازی ژاکت می‌تواند برای انواع ستون‌ها و تیرها با توجه به شرایط موجود صورت پذیرد.
مقاوم سازی ژاکت فلزی برای ایجاد لایه ای مقاوم روی سطوح قرار گرفته و جهت مهار سطوح فلزی به بتن از کاشت بولت شیمیایی و گروت استفاده شود.

مقاوم سازی توسط ژاکت فلزی در چه مواقعی استفاده می شود؟

زمانی که محدودیت مکانی در اجرای مقاوم سازی و همچنین مواقعی که نیروی برشی زیادی به ستون یا تیر وارد می‌شود که میتوان از روش ژاکت استفاده شود و جهت مقاوم سازی از ورقها و نبشی و کاشت بولت و گروت ریزی روی بتن استفاده میشود که این نیز با توجه به روش اجرایی مشخص شده توسط برش بتن ایران کور صورت میپذیرد.
اجرای ژاکت فلزی توسط ورقهای ۱۰ میل به بالا با توجه به میزان بار وارده محاسبه می شود و این کار طبق اصول استاتیکی ستون و تیرها بارگذاری می شوند و ازین رو کاشت بولت نیز با توجه به بار تعیین می‌شود و همچنین می‌توان میزان بار وارده به ستون و تیر را با مقدار یا تعداد کاشت بولت ها در بتن محاسبه کرد.

اجرای مقاوم سازی توسط برش بتن ایران کور

اجرای ژاکت فلزی در بتن نیازمند تخصص و اجرای صحیح در ابعاد و ضخامت ورق، محل قرارگیری دقیق ورق ها و همچنین محل کاشت بولت ها و گروت ریزی دقیق بستگی دارد که برش بتن ایران کور این خدمات را با بالاترین کیفیت اجرایی نظارت و اجرا می‌کند و توانسته این خدمات را به بهترین نحو اجرا نماید و همچنین در پروژه های مقاوم سازی با توجه به نوع بار بهترین روش اجرایی مقاوم سازی از جمله مقاوم سازی FRP و ژاکت بتنی و ژاکت را تعیین کرده و بتواند این خدمات را با توجه به شرایط کاری و بودجه و کیفیت بالا تعیین کرده و رضایت مشتری را در نظر بگیرد.

مقاوم سازی بتن

مقاوم سازی توسط ژاکت فلزی در چه سطوحی قابل قبول میباشد؟

با توجه به محدودیت در اجرای ورق های فلزی و همچنین خم ورقها در سطوح گرد از جمله مخازن و ستون‌های استوانه ای از روش نمی‌توان استفاده کرد و می‌بایست از یکی از روش‌های مقاوم سازی از جمله ورق های کربنی یا ژاکت بتنی استفاده شود که آن نیز با توجه به شرایط محیط کاری و محل قرار گیری قابل تشخیص و اجرا میباشد که هرکدام از مباحث مقاوم سازی از جمله frp و ژاکت بتنی بصورت مفصل توضیح داده شده است.

چرا در مقاوم سازی از پرکننده استفاده می شود؟

در اجرای مقاوم سازی به علت عدم اتصال کامل بتن به فلز وجود ندارد از گروت برای پر کنندگی منافذ بین بتن و فلز استفاده می شود و باید با فشار مشخصی منافذ کاملا پر شود و نیروهای وارده را به یکدیگر وارد و خنثی سازد و همچنین از آن برای پر کردن قسمتهایی که ورق های فلزی به بتن اتصال کامل ندارند استفاده می شود.

امتیاز کلی
برای ارزیابی این پست امتیاز دهید!
[تعداد کل: 2 میانگین: 5]